Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Barneidrett

Påmeldingsskjema Barneidretten

Deltagelsen i Asker Skiklubbs barneidrett krever medlemskap i Asker Skiklubb. Dette gir automatisk aktivitetsforsikring gjennom idrettsforbundet under aktivitet samt til og fra aktivitet.
Alle som får plass på treningsparti blir innmeldt i Asker Skiklubb (kr 225,- i 2009).

Ja
Nei
Personinformasjon

Alle felt skal fylles ut også hvis man er medlem fra før.

(ÅÅÅÅ-MM-DD, f.eks. 2004-04-30)
Gutt
Jente

Hvis det er flere i husstanden som er medlem fra før, vennligst oppgi navn på den som klubbavisen er adressert til:

Hvilket parti ønsker dere plass på:

Fyll ut med tall som viser prioritert rekkefølge. Bare ett tall blir tolket som kun er det kurset som er aktuelt. Fyller man ut tre (to) tall vil man kunne få tilbud om plass på annet treningsparti, hvis første (andre) valget er fullt.
Forbehold om tildeling av treningstider, slik at endringer kan oppstå. (Tid og steder bekreftet 1. August)
Påmelding så lenge det er plasser.

Barn født i 2004

Barn født i 2003

Barn født i 2002

Barn født i 2001

Barn født i 1999 og 2000

Du vil få en e-post som bekrefter påmeldingen, men det gir ikke automatisk plass på kurset.
Rett etter påmeldingsfristen blir det sendt ut tilbud om kursplass. Det vil bli opprettet ventelister hvis det er flere påmeldte enn det er plass til. Maks 25 barn pr. parti.