Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Gledelig melding: Barnefotballen i 0

03/11-2009, 20:03

Barnefotballen er etter innsamling av penger, ettergivelse av kommunal aktivitetsavgift fra Formannskapet, og det faktum at tiltalte i underslagsaken har reist 375 000 som er innbetalt til barnefotballen, igjen i stand til å gjøre opp de regningene som ikke er betalt. Våre ubetalte regninger vil bli betalt i løpet av så kort tid som mulig. Egenkapitalen er fremdeles tapt, men nå er gruppa i stand til å gjøre opp for året i år, og å se framover.
Barnefotballen retter en stor takk til alle som har bidratt i denne tunge perioden, med penger og positivitet. Vil du bidra til å reise egenkapital?

Det er mulig å gi et bidrag til fotballgruppa, stort eller lite. Beløp mellom 500,- og 12 000,- vil kunne gi skattefradrag.

Dette må du gjøre for å gi gave med skattefradrag:
Sett penger inn på fotballgruppas konto i DNBNOR 5081.07.42248.
Merk innbetalingen med Gave-09 og givers Fødsels eller organisasjonsnummer..
Gave gitt uten fødsels eller organisasjonsnummer tas også i mot med glede, men da oppnår ikke giver skattefradrag for gaven.

Alle innbetalinger som kommer innen 31/12-09 vil da bli satt på en liste, som oversendes Norges Idrettsforbund innen 10. januar 2010. Deretter vil alle givere få tilsendt dokumentasjon til selvangivelsen, slik at det oppnås skattefradrag for gaven til fotballgruppa.

Vi gjør oppmerksomme på at det er samlet giversum på 12 000,- som er maksimalt beløp for skattefradrag, hvis man gir gaver til flere organisasjoner som er innenfor regelverket for skattefradrag.

Tilbake