Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Fin dugnad i Solvang-løypa lørdag

08/11-2009, 01:26

Lørdag 7. november var det stor aktivitet mange steder i Lysløypa på Solvang for å fikse den opp og gjøre den flott til vinteren.
Turløpergruppa startet opp på lørdag 31. oktober, og fortsetter søndag 8. november, og store deler av resten av løypa fikk sin innsats 7. november.

DUGNAD I SOLVANGLØYPA LØRDAG 7. NOVEMBER KL. 11-14:00

Hei
Skiforeningen har bedt Asker Skiklubb om å stille mannskaper til dugnad i Solvang-løpya.

Svein Granerud har løpt igjennom traseen, og notert hva som må, bør og kan gjøres, i samarbeide med skiforeningens løypebas Lars Vethe.

- Det er å slå ned årets ugress (stuttjå)
- Det er å klippe Tennung (småtrær) så lavt som mulig, (grensaks )
- Det er å kappe trær som kan ødelegge ledningene (buesag / Motorsag)
- Løypa skal/kan være 6 meter bred.

8-10 årsgruppa, sammen med barneidretten tar ansvaret for Solvangskogen, arbeidskart solvangloypa-solvangskogen.
OPPMØTE: Solvang Skole lørdag 7. november kl. 11.

11-12 årsgruppa, sammen med ”lokalbefolkningen” tar ansvaret for Ånnerudskogen, arbeidskart: solvangloypa-annerudskogen.
OPPMØTE: På lekeplassen i nederst i Ånnerudskogen lørdag 7. november kl. 11.


Turløpergruppa tar ansvaret for fra Solvangskogen til Dalsmyrveien, startet på jobben sist lørdag. Arbeidskart:solvangloypa-solvangskogen-dalsmyrveien
OPPMØTE: Solvang Skole, søndag 8. november kl. 11

15 og eldre fra Dalsmyrveien til Jøssongveien, arbeidskart: solvangloypa-dalsmyrveien-Joessungveien
OPPMØTE: Snuplassen i HOGSTADveien lørdag 7. november kl. 11.

13-14 årsgruppa fra Jøssungveien til golfbanen, arbeidskart: solvangloypa-golfbanen-joessungveien.
STATUS: Ledningen har fri bane i hele roden, og all tennung er fjernet.
Drøyt 20 personer deltok.

Med 20-25 personer i hver rode blir dette veldig bra, slik at Skiforeningen kan gjøre ”resten”, dvs drenering, større trær etc.

Hver enhet oppnevner en arbeidsansvarlig. Denne befarer sin rode sammen med Svein Granerud eller skiforeningens Lars Vethe.
Hver rodeansvarlig beregner behovet for utstyr.

VI GJØR DET MULIG Å GÅ PÅ SKI I NÆRMILJØET!

125 mennesker i 4 timer a 150 kr, gir et bidrag på 90 000 kroner til Askersamfunnet……

Tilbake