Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Asker Skiklubb følger regnskapsreglene

28/10-2009, 19:30


Asker Skiklubb ble i papirene som ble lagt fram i forkant av Formannskapsmøtet i Asker Kommune 20. oktober, anklaget for å ikke drive i tråd med Idrettsforbundets regelverk. Asker Skiklubb informerte formannskapet at påstanden ikke medførte riktighet i forkant av møtet.

I protokollen fra Formannskap, står det at man ettergav på grunn av sakens spesielle karakter. Tilsammen ble 105 000,- i skyldig aktivitetsavgift for barnefotballen ettergitt, som en håndsrekning etter det store underslaget i fotballgruppa.

Avskrift av protoklollen:
------
1. I lys av sakens helt spesielle karakter ettergir Asker kommune aktivitetsavgift for barnefotballgruppen med 105 000,- kroner. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
2. Asker kommune forventer at Asker Skiklubb følger NIFs regnskapsforskrifter.
------


Etter ekstraordinært styremøte mandag 26. oktober har Asker Skiklubb oversendt et brev til ordføreren, hvor man først og fremst takker formannskapet for støtten, men hvor man også ber om at det føres inn i protokollen fra formannskapet at det er dokumentert at Asker Skiklubb følger gjeldene regnsapsforskrifter, og at Asker Skiklubb ser på det som svært viktig i forhold til sine medlemmer og samarbeidspartnere, og det generelle omdømme at dette protokollføres.
Lederen av Asker Idrettsråd har ovenfor Asker Skiklubb beklaget at han bidro til at sakspapirene til Formannskapet ble feil.

Tilbake