Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Låneopptak til kajakkgruppas nybygg enstemmig vedtatt på ekstraordinært årsmøte

21/08-2009, 12:16

Asker Skiklubb avholdt ekstraordinært årsmøte torsdag 20. august 2009 kl. 19:00 i Store Sal på Føyka.
På agendaen stod godkjenning av låneopptak i forbindelse med Kajakkgruppas nybygg av kajakkhaller. Et enstemmig årsmøte gikk inn for låneopptaket, etter en god orientering om økonomien i prosjektet.

Bakgrunn:
Kajakk:

På årsmøtet i Asker Skiklubb 15. mars 2007 ble følgende forslag fremlagt og vedtatt:

Låneopptak til finansiering av kajakkbåthus i Solheimsbukta.Hovedstyret anbefaler årsmøtet å godkjenne at Asker Skiklubb, ved kajakkgruppa tar opp lån i henhold til fremlagte finansieringsplan for bygging av nytt kajakkhus, 1 150 000,-godkjent av Arbeidsstyret og Hovedstyret, 28. februar 2007.
Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

På grunn av utsettelser og endringer i prosjektet har Kajakkgruppas behov for å ta opp et lån endret seg fra behandlingen på årsmøtet.
For å kunne ta opp lån i henhold til regelverket, må kajakkgruppa også få det nye lånebeløpet godkjent av årsmøtet.
Prosjektet er nå lagt opp med kr. 2.5 millioner i lånebehov i forbindelse med bygging av nye båthus.
Kajakkgruppa vil fremlegge økonomisk og prosjektmessig dokumentasjon, som viser prosjektets økonomiske forutsetninger og gjennomførings modell.
Det bemerkes at Kajakkgruppa vil motta kr. 700.000,- i ”spillemidler” til neste år, slik at gruppa fra medio 2010 skal betjene et lån på kr. 1.8 millioner. Spillemidler var ikke inkludert i de 1.15 millioner som årsmøtet vedtok som ramme i 2007.
Håndball:
Håndballgruppa har bedt om et lån fra Hovedstyret på kr. 300 000,-. Årsmøtet må ta stilling til om Hovedstyret gis rammetillatelse til å ta opp dette beløpet i lån eksternt.
Denne saken ble trukket etter Arbeidsstyremøtet (AS-møtet) 13. august

Tilbake