Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Asker Skiklubbs årmøte 12. mars

13/03-2009, 12:56


Rolig årsmøte i Asker Skiklubb årsmøte for 2008. Klubbens årsmøte i Store Sal på Føyka torsdag 12. mars 2009, ble gjennomført uten større diskusjoner.
Klubben som helhet gikk med et underskudd på drøyt 380 000, etter at Hovedstyret og anleggstyret samlet gikk underskudd med 780 000.
Det store underskuddet skyldes avskrivninger og tap på eldre fordringer, innen baneleie og medlemskontingent, og betydelig lavere offentlige tilskudd, som for Hovedstyret utgjør 330 000 mindre enn 2007!

Klubbens valgkomite hadde jobbet godt, og presenterte gode styrer, som alle ble valgt ved aklamasjon.
Arbeidsstyret:
Bjørn Tangnes fortsetter som formann, og har fått med seg Terje Holth, Fredrik Purser og Sigurd Øvergaard fra det forrige styret, og Odd Terje Lyngen, Ine Aune, Ingvild Tandberg og Joar Kavli.

Anleggstyret:
Formann: Terje Holth
Styremedlem: Odd Jostein Hyttebakk
Styremedlem: Marit Hammernes
Styremedlem: Stein Ridder Nilsen
Styremedlem: Kjell Fagerli
Styremedlem: Trond Haukland
Styremedlem: Styret har fått fullmakt til å komplementere med en med håndballkompetanse.
Styremedlem: Stein Larsen
Ansattes repr.: Hans Knutsen

Rådet:
Medlem: Runar Framnes
Medlem: Børre Helgesen
Medlem: Jorunn Nymo
Medlem: Odd Hammernes
Medlem: Randi Haarstad-Evjen
Medlem: May Christoffersen
Medlem: Frank Jøsendal
Medlem: Arne Fredbo
Medlem: Håkon Løvli


Trim:
Arild Andenæs
Arkivar:
Nils Brandt
Revisor:
BDO Noraudit
Kontrollkomité:
Olav Andenæs
Truls Nygård
Knut Eeg (vara)
Valgkomité:
Hilde Westernes
Tor-Einar Ims
Guri Fuglesang
---------------------------
Saker i henhold til klubbens lover. Last ned årsmøtepapirer, med innkomne forslag og foreløpige regnskap. 2009-03-12-asker-skiklubb-aarsmotepapirer
Føyka 12. februar 2009
Styret
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være arbeidsstyret i hende 14 dager før møtet.

Tilbake