Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Askeladden

Gjør som ordføreren - gå fra Heggedal til Lier

15/05-2010, 21:29

Mange av postene i Askeladden er plasert langs nye blåmerkede stier.

Du kan plukke mange poeng langs den 14 km nye stien fra Heggedal til Lier stasjon. Bilen setter du igjen på Asker og bruker tog denne dagen. Togtider finner du litt lenger ned.

Stien ble åpnet av turlaget Kr himmelfartsdag med en vandring med godt over hundre deltakere langs den nye ruta. Ordfører Lene Conradi fra Asker og ordfører Rune Kjølstad fra Røyken (bildet) var med på hele turen.

Poster langs den nye stien i Kjekstadmarka vil du finne på kartene Dikemark-Blåfjell og Kjekstadmarka.

Ruta passerer Småvannsbu, flere av Kjekstadmarkas naturperler og mange kulturminner som forteller om bruken av marka i tidligere tider. Deler ruta er nyryddet. Det er flere fine stier i nord-sør retning, men hittil har ingen sammenhengende sti gått fra øst til vest. Stien gjør at det blir lettere å få til rundturer i Kjekstadmarka.

Høgås finner du poster langs den nye stien som går gjennom marka. Vi gjør oppmerksom på at denne stien i begynnelsen av mai ennå ikke er ferdig merket.

Det blir nå en sammenhengende blåmerket sti fra Småvannsbu til Hovdehytta. Underveis passerer stien langs en ny trase til toppen av Høgås med flott utsikt.

På kartet Sem finner du poster langs den blåmerka stien til bygdeborgen på toppen av Djupdalsåsen.

Stiene er et resultat av god planlegging og iherdig dugnadsinnsats av turlaget. Primus motor har vært leder av turlaget Jan Martin Larsen.

Jan Martin Larsen som elg rett før han blir spist av trollet (bildet).

Praktiske opplysninger
Turen fra Heggedal til Lier tar 3-4 timer med normal gangfart. Skal du i tillegg ta poster, må du beregne tid til dette. Du får med andre ord sjansen til å gå en litt lengre tur enn du kanskje ellers går.

Tog fra Oslo S kl. 10.05, fra Asker kl. 10.32 til Heggedal 10.39. I helgen går det tog en gang i timen med tilsvarende avganger.

Tog fra Lier st. mot Asker og Oslo 19 og 45 min. over hver time. Følg med på NSBs nettside om toget er i rute!

Tilbake