Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Vestlia

Årsmøte på Vestlia fredag 13. juni

10/06-2008, 17:57

Det innkalles til årsmøte for AL Vestlia fredag 13. juni kl. 20:00, med påfølgende Huseru og mat.
Det innkalles samtidig til Dugnad fra kl. 17:00 for midre snekkerarbeider samt noe beising.

Dagsorden Årsmøte Vestlia 13. juni kl. 20:00:
Dagsorden:
1. Registrering av fremmøtte med stemmerett og godkjenning av dagsorden.
2. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsberetning
4. Regnskapet
5. Innkomne forslag.

5a) Det foreslås at vaktlista slås opp på Vestlia, med telefonnummer til ukeansvarlig, og kvitteringsliste.

5b) Det foreslås å innføre biotoaletter på Vestlia, med en samlet kostnad på (4x22390) 89560,-. Se sakspapirer vestlia-2008-06-10-biodoinfo

6. Valg:
7. Eventuelt:

Tilbake